Kontakt

Wydawnictwo Biały Wiatr
ul. Solarza 8/73, 35-118 Rzeszów
tel.: +48 791 046 256
e-mail: info@bialywiatr.com
web: www.bialywiatr.com
web: www.odzyskajenergie.pl
web: www.russellbrand.pl
Magazyn dystrybucyjny
(tu można odbierać zamówienia i kierować zwroty)
35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 6
tel.: +48 535 370 417
Redaktor naczelny
Dariusz Wojciech Wróblewski
tel.: +48 791 046 256
e-mail: redakcja@bialywiatr.pl
Produkcja
Bartosz Kusibab
e-mail: dtp@bialywiatr.pl

Składanie zamówień i pomoc

od poniedziałku do piątku: 8:30 – 16:30 – telefonicznie, 24h/7 SMSem

+48 732 248 458sprzedaz@bialywiatr.pl
Obsługa sprzedaży detalicznej i hurtowej
Paula Woźniacka
tel.: +48 535 370 417
e-mail: sprzedaz@bialywiatr.pl
Zamówienia płatne przelewem prosimy kierować na konto:
Wydawnictwo Biały Wiatr, PBS Bank SA nr: 90 8642 1126 2012 1145 5446 0001
W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.

Napisz do nas

X