Kontakt

Wydawnictwo Biały Wiatr
ul. Solarza 8/73, 35-118 Rzeszów
tel.: +48 732 248 458
e-mail: info@bialywiatr.com

Magazyn dystrybucyjny
(tu można odbierać zamówienia i kierować zwroty)
35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 6

Redaktor naczelny
Dariusz Wojciech Wróblewski
tel.: +48 791 046 256
e-mail: redakcja@bialywiatr.pl

Produkcja
Bartosz Kusibab
e-mail: dtp@bialywiatr.pl

Pomoc przy zamówieniach

+48 732 248 458 sprzedaz@bialywiatr.com

Obsługa sprzedaży detalicznej i hurtowej / składanie telefonicznych zamówień
Paula Woźniacka
tel.: +48 732 248 458
e-mail: sprzedaz@bialywiatr.pl

Zamówienia płatne przelewem prosimy kierować na konto:
Wydawnictwo Biały Wiatr, PBS Bank SA nr: 90 8642 1126 2012 1145 5446 0001
W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.

Napisz do nas

X