Burt Berkson

Doktor Burt Berkson ma tytuł doktora w dziedzinie biologii, a także doktora nauk medycznych. Był profesorem na uczelniach Rutgers University i Chicago State University. Oprócz tego zajmował stanowiska badacza w Max Planck Institute for Biological Sciences (Instytut Nauk Biologicznych im. Maxa Plancka) w Heidelbergu, w Niemczech (toksykologia), na Uniwersytecie Illinois (Narodowe Centrum Nauki), i w Cleveland Museum of Natural History (Muzeum Historii Naturalnej w Cleveland) (mykologia i mikrobiologia). Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) mianował go głównym badaczem ds. podawanego dożylnie kwasu alfaliponowego w Stanach Zjednoczonych. Jest jedynym lekarzem, który użył kwasu alfaliponowego w leczeniu pacjentów cierpiących na ostrą niewydolność wątroby, ratując im życie. Kontynuuje swoje badania i prowadzi prywatną praktykę w Las Cruces, Nowy Meksyk.